Retningslinier

Obligatorisk udstyr:
Det under træningsudstyr nævnte skal bruges.

Minimumalder:
Man skal være minimum 16 år gammel for at kunne deltage på senior hold.
Man skal være mellem 9-15 år gammel for at kunne deltage på junior hold.

Man skal have den nødvendige modenhed for at kunne deltage i træningen.
Såfremt instruktørerne vurderer, at en elev ikke kan fortsætte på holdet,
vil dette blive meddelt forældre/elev.

Vi underviser ikke kriminelle:
En ren straffeattest skal kunne fremvises på forlangende.

Ansvar:
Al træning foregår under eget ansvar,
Indmeldelse og betaling betragtes som accept af dette.